วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2565 เวลา 15.15 - 16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
22 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2565 เวลา 14.15 - 15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
30 สิงหาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2565 เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
8 มิถุนายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 4/2564 เวลา 15.15 - 16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
23 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2564 เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
1 ธันวาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2564 เวลา 14.15 - 15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
8 กันยายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2564 เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
23 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์
18 มิถุนายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 4/2563 เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
13 ธันวาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2563 เวลา 11.20-12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
4 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2563 เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
6 มิถุนายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 4/2562 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
21 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2562 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2562 เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
4 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2562 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
25 กรกฎาคม 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์
5 มิถุนายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 4/2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2561 เวลา 15.20-16.20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 9.00-10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
4 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
27 กรกฎาคม 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์
23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2560 เวลา 11.20-12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
8 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2560 เวลา 9.00-10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
29 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2560 เวลา 9.00-10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
25 กรกฎาคม 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559
เวลา 9.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
8 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 4/2559 เวลา 11.20-12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
1 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2559 เวลา 11.20-12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2559 เวลา 11.20-12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
11 กันยายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 10.10-11.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
29 กรกฏาคม 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558
เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพมหานคร
3 มิถุนายน 2558 แถลงผลประกอบการปี 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้อง Ball room 1 ชั้น 7 โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท 22
25 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2558 เวลา 9.00-10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)