ข้อมูลผู้ติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +66 (0)2 249 3976
โทรสาร : +66 (0)2 671 7628
อีเมล์ : ir@epg.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ
ชื่อ- สกุล :*
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :* 
ที่อยู่ :
ข้อความ :*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)