บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 2564/65

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ดาวน์โหลด

 

วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 2564/65 ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 2564/65 ดาวน์โหลด
22 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 2564/65 ดาวน์โหลด
30 สิงหาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 2564/65 ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 2563/64 ดาวน์โหลด
19 พฤษภาคม 2564 Q3 2020/21 Investor Presentation ดาวน์โหลด
23 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 2563/64 ดาวน์โหลด
01 ธันวาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 2563/64 ดาวน์โหลด
08 กันยายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 2563/64 ดาวน์โหลด
18 มิถุนายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 2562/63 ดาวน์โหลด
19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 2562/63 ดาวน์โหลด
13 ธันวาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 2562/63 ดาวน์โหลด
04 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 2562/63 ดาวน์โหลด
06 มิถุนายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 2561/62 ดาวน์โหลด
21 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 2561/62 ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 2561/62 ดาวน์โหลด
04 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 2561/62 ดาวน์โหลด
05 มิถุนายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 2560/61 ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 2560/61 ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 2560/61 ดาวน์โหลด
04 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 2560/61 ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 2559/60 ดาวน์โหลด
23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 2559/60 ดาวน์โหลด
08 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 2559/60 ดาวน์โหลด
29 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 2559/60 ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 2558/59 ดาวน์โหลด
01 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 2558/59 ดาวน์โหลด
23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 2558/59 ดาวน์โหลด
11 กันยายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 2558/59 ดาวน์โหลด
29 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557/58 ดาวน์โหลด
03 มิถุนายน 2558 แถลงผลประกอบการปี 2557/58 ดาวน์โหลด
25 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 2557/58 ดาวน์โหลด
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)