ติดต่อนักวิเคราะห์
|
ชื่อบริษัท ชื่อ อีเมล์
บล. เออีซี จำกัด คุณตฤณ สิทธิสวัสดิ์ trin.s@aecs.com
บล.เอเซีย พลัส จำกัด คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th
บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณ Suppata Srisuk suppata@bualuang.co.th
บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณธีรวุฒิ กานต์นิภากุล teerawut.ka@cimb.com
บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณจิตรา อมรธรรม jitra.a@fnsyrus.com
บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร จันทรเสรีกุล naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ  โงสว่าง  amnart.n@ktbst.co.th
บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณ Raweenuch Piyakriengkai raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th