ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
15 ธันวาคม 2560 16:39
11.10 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
3,971,800  -0.10  ( -0.89%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
11.00 - 11.40 10.30 - 13.90 11.20 - 11.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
11.10 / 29,200 11.20 / 62,200 44,328,090

Chart Type