ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
23 มีนาคม 2561 16:35
6.90 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
3,501,100  -0.15  ( -2.13%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
6.85 - 7.05 6.40 - 13.70 7.05 - 7.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
6.90 / 124,300 6.95 / 116,700 24,278,945

Chart Type