ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
18 กันยายน 2561 16:38
9.35 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
6,336,600  -0.05  ( -0.53%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
9.30 - 9.50 6.40 - 12.20 9.40 - 9.35
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
9.35 / 312,200 9.40 / 433,000 59,489,045

Chart Type