ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
18 มิถุนายน 2561 10:53
7.80 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
4,750,000  -0.20  ( -2.50%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
7.80 - 7.95 6.40 - 13.00 8.00 - 7.90
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
7.80 / 56,100 7.85 / 264,700 37,209,355

Chart Type