ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
19 ธันวาคม 2561 14:00
7.15 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
961,500  +0.10 ( 1.42%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
7.05 - 7.20 6.40 - 11.70 7.05 - 7.05
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
- / 700 7.20 / 74,000 6,866,890

Chart Type