ชื่อบริษัท ชื่อ อีเมล์
บล. เอเซีย พลัส จำกัด คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th
บล. บัวหลวง คุณสุพพตา ศรีสุข suppata@bualuang.co.th
บล. คันทรี่ กรุ๊ป คุณบุณยกร อมรสังข์ boonyakorn.am@countrygroup.co.th
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณจิตรา อมรธรรม jitra.a@fnsyrus.com
FSS International Investment Advisory Securities คุณสุวัฒน์ สินสาฎก suwat.sin@fssia.com
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ Pisut.n@kasikornsecurities
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร จันทรเสรีกุล naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ โงสว่าง amnart.n@ktbst.co.th
บล. โนมูระ พัฒนสิน คุณณัฐพล คํานวณผล Nuttapon.kumnounphon@th.nomura.com
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) นายศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์ sirichai@phatrasecurities.com
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ YaninA@phillip.co.th
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณตฤณ สิทธิสวัสดิ์ trin.s@yuanta.co.th
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)