ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
24 มิถุนายน 2565 17:05
9.60 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
3,893,541 - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
9.50 - 9.65 8.60 - 13.70 9.60 - 9.65
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
9.60 / 22,800 9.65 / 87,000 37,254,605

Chart Type
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)