ปี 2564/65

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564/65
  ขนาดไฟล์ : 187 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2564/65
  ขนาดไฟล์ : 190 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2564/65
  ขนาดไฟล์ : 196 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2564/65
  ขนาดไฟล์ : 188 KB.

ปี 2563/64

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563/64
  ขนาดไฟล์ : 227 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2563/64
  ขนาดไฟล์ : 186 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64
  ขนาดไฟล์ : 185 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2563/64
  ขนาดไฟล์ : 163 KB.

ปี 2562/63

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562/63
  ขนาดไฟล์ : 155 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2562/63
  ขนาดไฟล์ : 159 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2562/63
  ขนาดไฟล์ : 156 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2562/63
  ขนาดไฟล์ : 174 KB.

ปี 2561/62

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561/62
  ขนาดไฟล์ : 165 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
  ขนาดไฟล์ : 176 KB.

ปี 2560/61

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560/61
  ขนาดไฟล์ : 176 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560/61
  ขนาดไฟล์ : 184 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2560/61
  ขนาดไฟล์ : 185 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2560/61
  ขนาดไฟล์ : 68 KB.

ปี 2559/60

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559/60
  ขนาดไฟล์ : 474 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2559/60
  ขนาดไฟล์ : 87 KB.

ปี 2558/59

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2558/59
  ขนาดไฟล์ : 78 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2558/59
  ขนาดไฟล์ : 150 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2558/59
  ขนาดไฟล์ : 138 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2558/59
  ขนาดไฟล์ : 280 KB.

ปี 2557/58

 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2557/58
  ขนาดไฟล์ : 420 KB.
 •   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2557/58
  ขนาดไฟล์ : 73 KB.
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)